CAO PAWW Verlengd

27/09/2022 - Jaap den Dekker

De Cao PAWW is door de algemeen verbindend verklaring verlengd met een periode van 5 jaar en geldt nu tot en met 30 september 2027.  De Cao PAWW is van toepassing op de volgende Plantum-sectoren:

  • Glastuinbouw
  • Tuinzaadbedrijven
  • Weefselkweekbedrijven

Verder geldt de cao ook voor bedrijven die de Cao Open teelten of de Cao Groothandel Bloemen en Planten volgen.

Waarom is de PAWW-regeling er ook al weer?
De regeling is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. Vroeger kregen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten langer een uitkering dan nu.

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WGA, kortweg PAWW. Hiermee wordt uw recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Flyer
U kunt hier de flyer voor werknemers ‘Wat is de PAWW?’ downloaden. Verspreid de flyer onder uw werknemers! Voor meer info kunt u de website van de Stichting PAWW raadplegen.