Zaden en jonge planten

Internationaal koploper en bijdrager aan het oplossen van mondiale vraagstukken

Bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en productie van zaden en jonge planten zijn dag in dag uit bezig met het in brede zin verbeteren van land-, tuinbouw- en sierteeltgewassen. Zij ontwikkelen nieuwe rassen en produceren en verhandelen zaden, pootgoed, bollen, stekken en jonge planten die antwoorden bieden op veranderende omstandigheden. Hierbij gaat het om nieuwe wensen van telers, de verwerkende industrie en consumenten, maar ook om belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals voedselzekerheid, gezondheid en duurzaamheid.

Wat is veredeling?

Plantenveredeling richt zich op het ontwikkelen van planten die zo goed mogelijk aan de eisen van de mens voldoen. Een veredelaar selecteert planten met de beste erfelijke eigenschappen en maakt daar nieuwe rassen van.

Een plant heeft een combinatie van goede en slechte eigenschappen. Plantenveredeling probeert zo veel mogelijk goede eigenschappen in één plantenras te verenigen. Een hoge en zekere opbrengst voor de telers, gezond en lekker voedsel of aantrekkelijke sierplanten voor de consument.

De simpelste methode hiervoor is selectie: een groep planten onderling vergelijken, en de beste hieruit gebruiken voor vermeerdering. Als de gewenste eigenschappen wel aanwezig zijn, maar in twee verschillende planten, kan de veredelaar deze in één plant proberen te verenigen door de twee ouderplanten te kruisen. Vervolgens selecteert de veredelaar de nakomelingen, onder andere op kwaliteit, opbrengst en gevoeligheid voor ziekten. Als de selectie goed presteert in vergelijking met de al bestaande rassen, wordt deze vermeerderd en op de markt gebracht. Bij klassieke veredeling duurt de hele cyclus van kruising tot introductie van een nieuw ras acht tot twintig jaar. Deze tijd kan tegenwoordig echter verkort worden door gerichter te selecteren en gebruik te maken van nieuwe, moderne veredelingsmethoden.

 

veredeling door de tijd

Feiten en cijfers

Wist je dat:

  • Zaad meer waard is dan goud?
  • Zaden en jonge planten een omzetwaarde van 3,3 miljard euro hebben per jaar?
  • 12.000 mensen werken met zaden en jonge planten in Nederland?
  • Meer dan 350 bedrijven in Nederland veredelen, vermeerderen en opkweken?
  • In 2018 voor meer dan 3,1 miljard euro zaden en jonge planten geëxporteerd werd?
  • Meer dan 30% van het aantal kwekersrechtaanvragen van Nederlandse veredelaars komt?
  • Nederlandse veredelingsbedrijven gemiddeld 15% van hun omzet investeren in onderzoek?

Meer informatie