Plantum, de vereniging

kantoor Plantum - Entree

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten. Onze bedrijven zijn werkzaam in de landbouw, tuinbouw en sierteelt. Wij zetten ons in voor de belangen van onze leden en treden namens de sector op als gesprekspartner voor overheden en belangengroeperingen. Versteviging van de internationale concurrentiepositie van de sector en van groepen aangesloten leden staat hierbij centraal. Daarnaast functioneren wij als initiator van nieuwe ontwikkelingen en vraagbaak voor bedrijven.

Visie

Een wereld waarin een economisch gezonde, innovatieve en pluriforme zaden en jonge plantensector vanuit Nederland bijdraagt aan belangrijke maatschappelijke doelen zoals voedselzekerheid en –kwaliteit voor de hele wereld; verduurzaming van de land- en tuinbouw; productkwaliteit en –diversiteit en welzijn in een gezonde leefomgeving.

Missie

We creëren namens en met de leden de best mogelijke (inter)nationale businessomgeving voor de sector veredeling, vermeerdering en productie van zaden en jonge planten.

Plantum staat voor:

  • Een invloedrijke stem en professioneel gesprekspartner namens circa 350 leden;
  • Proactieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal;
  • Ondersteuning door deskundige, eigen beleidsmedewerkers;
  • Uitgebreid netwerk binnen politieke en belangenorganisaties;
  • Kennis- en innovatieplatform;
  • (Inter)nationale vertegenwoordiging in tal van externe besturen, commissies en adviesorganen.

Wij zijn continu bezig met het identificeren van ontwikkelingen die in de toekomst de positie van de sector mede kunnen bepalen. Hierin focussen wij ons op de volgende thema’s:

Meer informatie over Plantum

Ontmoet de medewerkers en het Algemeen Bestuur van onze vereniging

Bekijk onze organisatiestructuur

Ontdek in ons jaarplan wat bereikt is en wat de ambities zijn op de verschillende thema's

Bekijk onze successen en wapenfeiten van het afgelopen jaar in de belangenbehartiging

Lid Worden                                      10 redenen om lid te worden van onze vereniging

Lees meer over onze geschiedenis en de verschillende fusiepartners binnen Plantum