Thema's

Wij zijn continu bezig met het identificeren van ontwikkelingen die in de toekomst de positie van de sector mede kunnen bepalen. Hierin focussen wij ons op de volgende thema’s:

Biodiversiteit

Genetische variatie moet breed beschikbaar zijn

Biologisch uitgangsmateriaal

Beschikbaarheid biologische zaden en jonge planten moet verhoogd worden

Corona

Alle belangrijke informatie voor onze sector betreffende het Coronavirus

Duurzaamheid

Bewegen naar een duurzamere zaden en jonge planten sector

Gewasgezondheid en milieu

Zaden en jonge planten aan de basis van duurzame gewasbescherming

Intellectueel eigendom

Bescherming van rassen en toegang tot genetisch materiaal vraagt aandacht

Internationaal beleid

Zaden en planten internationaal optimaal positioneren

Markttoegang en fytosanitair beleid

Markttoegang als cruciale factor voor exporterende sector

Onderzoek

Fundamenteel plantenonderzoek is essentieel voor de toekomst

Sociale Zaken

Vitale en blije werknemers en werkgevers voor een gezonde sector

Veredelingsmethoden

Geen onnodige regulering nieuwe veredelingsmethoden

Wetgeving en juridische zaken