Biologisch uitgangsmateriaal

beschikbaarheid biologische zaden en jonge planten moet verhoogd worden

Plantum pleit voor een heldere invulling van Europese en nationale wet- en regelgeving voor biologische productie, met zo min mogelijk uitzonderingen en een gelijk speelveld.

Wat je moet weten

  • Biologische zaden en jonge planten is een kleine, maar groeiende markt. In Nederland gaat ongeveer drie procent van alle groentezaden en jonge planten naar biologische tuinbouw.
  • Biologisch zaad is niet voor alle gewassen beschikbaar. Dit is wel het streven, maar voor sommige gewassen is het heel moeilijk om zaden te oogsten die voldoen aan de kwaliteitseisen als deze onder biologische omstandigheden geproduceerd zijn. De beschikbaarheid van biologische zaden wordt per gewas bijgehouden in een speciale database.
  • Ook de gangbare sector heeft voordeel van veredeling voor de biologische sector. Kennis en resistenties die gevonden worden in veredeling gericht op de biologische teelt, kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de hele land- en tuinbouw. Andersom kan de veredeling gericht op de biologische teelt voordeel halen uit het (veel grotere) aantal nieuwe rassen dat in de veredeling voor gangbare teelt beschikbaar is om zo nieuwe rassen te ontwikkelen.

Nieuwsgierig geworden? We kunnen je nog veel meer vertellen!

Biologische teelt en zaden en jonge planten worden in de huidige maatschappij steeds belangrijker. De consumptie van biologische producten neemt toe en Nederland heeft de expertise in huis om te voldoen aan de vraag door het areaal biologisch vanaf de basis te vergroten, via het zaad.

De veredelingssector is al heel lang actief in biologische zaden en jonge planten. Er is veel kennis en kunde opgedaan door onderzoek. Onderzoek dat belangrijk is voor de hele land- en tuinbouw. Biologische zaden en jonge planten moeten voldoen aan bepaalde regels en bedrijven worden gecertificeerd als ze aan deze regels voldoen. Binnen Europa zijn nu nieuwe regels vastgesteld voor biologische productie en etikettering. Vanaf 2021 gaan die regels in.