Duurzaamheid

Bewegen naar een duurzamere zaden en jonge planten sector

Het werken aan een duurzame maatschappij is de verantwoordelijkheid van eenieder en het is aan de bedrijven zelf om dit in hun bedrijfsfilosofie en -strategie op te nemen. Als branchevereniging spelen wij wel een actieve rol om al onze leden te stimuleren, te informeren en te activeren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Wat je moet weten

  • De sector zaden en jonge planten draagt bij aan een aantal grote maatschappelijke vraagstukken zoals die verwoord zijn in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (sdg’s). Ontdek hoe onze sector bijdraagt aan een aantal van deze belangrijke doelen.
  • Duurzaamheid houdt niet op bij de Nederlandse grens. Onze sector is een wereldwijd opererende sector en voert duurzaamheid ook buiten de landsgrenzen door.
  • Als wij het hebben over duurzaamheid dan streven wij naar gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid voor de planeet, de consument, de onderneming, de medewerker en de keten.

Nieuwsgierig geworden? We kunnen je nog veel meer vertellen!

Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zit onze sector in de genen. Immers, met zaden en jonge planten en met onze specifieke kennis en methoden kunnen we een bijdrage leveren aan het gezonder, socialer, duurzamer en kleurrijker maken van onze wereld. Niet alleen voor de huidige, ook voor de toekomstige generaties. Dat kan alleen als we zorgvuldig omgaan met onze omgeving.

De komende jaren zetten wij proactief in op het bewustwordingsproces en het in beweging houden van de sector rondom duurzaamheid. Het streven is om per jaar gezamenlijk aan één tot twee onderwerpen te werken en hierin concrete stappen te zetten. Naast het informeren en delen van onderlinge kennis over de thema’s wordt ook regelmatig gemonitord hoe de bedrijven aan de slag gaan. Het vergroten van het urgentiebesef om duurzaamheid actief te integreren in de bedrijfsstrategie is hierbij essentieel.