Plantum Duurzaamheidsprijs 2022 voor innovatieve energiebesparing

22/09/2022 - Niels Louwaars

De 7e editie van de Plantum Duurzaamheidsprijs is gewonnen door Koppert Cress. De in Monster gevestigde teler van kiemplantjes deelde hun ervaringen met aquathermie, een techniek die aanzienlijke besparingen oplevert.

Aquathermie staat voor het oogsten van warmte uit oppervlaktewater, voor later gebruik. Koppert Cress gebruikt daarvoor de noodkoeling voor de watergekoelde led-belichtingsarmaturen. De warmte die zo van mei tot augustus wordt gewonnen helpt het gasverbruik in de winter terug te dringen. Koppert Cress bespaart hiermee 10 tot 15% op de jaarlijkse kosten voor warmte. Na een eerste experimentele fase werd een business case uitgewerkt, die uitwees dat de investering voor toepassing van aquathermie nihil was en dat ook het onderhoud geen significante kosten opleverde. De techniek is daarmee heel rendabel. Ook draagt deze bij aan de doelstellingen van het bedrijf om de CO₂-footprint te reduceren en niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen te zijn.
In de inzending voor de Duurzaamheidsprijs deelde Koppert Cress een voorbeeld van toepassing van aquathermie voor perkplantenteelt, in een fictief bedrijf met 20.000 m² met een gasbehoefte van 10 m³ per m2. Op basis van de hoeveelheid warmte die dit bedrijf van mei tot en met augustus kon oogsten, was aannemelijk dat het volledige bedrijf via aquathermie kon worden verwarmd.

De onafhankelijke jury oordeelde dat de toepassing van aquathermie zowel voor het Klimaatakkoord als voor het imago van de glastuinbouw van groot belang is. Ook economisch doet deze ertoe, want bij een lage gasprijs (van € 0,45) verdient de investering zich al terug. De jury realiseert zich dat deze techniek hoewel niet voor alle, wel voor veel glastuinbouwbedrijven toepasbaar zal zijn. Koppert Cress krijgt deze prijs niet alleen vanwege het initiatief en de aangetoonde concrete resultaten, maar ook omdat het bedrijf deze kennis deelt zonder enig commercieel belang. Deze wijze van kennisdelen is een van de kenmerken die de glastuinbouw en de veredelingssector sterk maakt.

De duurzaamheidstrofee is uitgereikt aan Rob Baan door Jan Bom.