Intellectueel eigendom

Bescherming van rassen en toegang tot genetisch materiaal blijft aandacht vragen

Plantum zet zich in om te zorgen dat veredelaars inkomsten verwerven voor hun ontwikkelde nieuwe rassen en tevens toegang tot genetisch materiaal blijven houden. Op deze manier wordt de innovatie van nieuwe rassen maximaal gestimuleerd.

Wat je moet weten

  • Het ontwikkelen van nieuwe rassen is een langdurig proces, waarin veredelaars een belangrijk deel, gemiddeld 15%, van hun omzet investeren. Veredelaars moeten deze investering ook weer terug kunnen verdienen om zo weer opnieuw te kunnen investeren in nieuwe rassen. Hiervoor is een intellectueel eigendom nodig.
  • Het kwekersrecht, een vorm van intellectueel eigendom specifiek ontwikkeld voor planten, geeft een bedrijf gedurende een bepaalde periode het exclusieve recht om zijn nieuwe ras te vermeerderen en te verkopen. Andere veredelaars mogen dit beschermde ras wel vrij gebruiken om mee door te veredelen en nieuwe rassen te ontwikkelen. Deze rassen moeten wel voldoende verschillen van het beschermde ras. Zo kunnen bedrijven op elkaars rassen voortbouwen, met steeds betere rassen als resultaat.
  • Door octrooien aan te vragen op planteigenschappen, een discussie die nu in Europa wordt gevoerd of dit mogelijk moet zijn, kunnen rassen niet vrij gebruikt worden door veredelaars. Dit leidt tot een kleinere beschikbaarheid van rassen voor het gebruik in de veredeling van nieuwe rassen. Innovatie wordt hierdoor geremd.

Nieuwsgierig geworden? We kunnen je nog veel meer vertellen!

Veredelaars moeten hun investeringen kunnen terugverdienen om weer opnieuw te investeren in de ontwikkeling van nieuwe rassen. Hiervoor is een vorm van intellectueel eigendomsrecht nodig. Tegelijkertijd moeten veredelaars niet belemmerd worden in hun toegang tot genetisch materiaal. Voor de ontwikkeling van een nieuw ras zijn immers vele kruisingen nodig tussen planten die samen de gewenste eigenschappen bezitten voor een succesvol ras.

Op het gebied van de ontwikkeling en exploitatie van plantenrassen zijn vooral het kwekersrecht, het octrooirecht en het merkenrecht van belang.