Online workshop kwekersrechtsysteem Verenigde Staten

09/05/2023 - Sjoerd Bijl

In samenwerking met het ministerie van LNV en Plantum zal het United States Patent and Trademark Office (USPTO) op 23 mei aanstaande van 15.00 uur tot 17.00 uur een online workshop houden over het kwekersrecht in de VS.

Zoals u misschien weet is kortgeleden het kwekersrechtsysteem in de VS nu van toepassing op alle gewassen verklaard. Toch blijven de aantallen daadwerkelijke aanvragen beperkt, en bestaat het beeld dat veel bedrijven onbekend zijn met het Amerikaanse kwekersrechtsysteem. Daarom zal het USPTO tijdens deze workshop ingaan op een aantal veel gestelde vragen en onduidelijkheden. Natuurlijk zal er ook ruimte zijn voor discussie en het stellen van (vervolg)vragen.

Wij hopen veel Plantum-leden te mogen ontvangen bij deze online workshop. Ook als uw bedrijf (nog) niet actief is in de VS of beperkte ervaringen heeft met het kwekersrecht aldaar bent u van harte welkom. In de bijlage treft u de agenda en wat inhoudelijke achtergrondinformatie aan. U kunt zich registreren met behulp van het registratieformulier. Na voltooiing van de registratie ontvangt u de link naar de workshop.