Subsidie EU-kwekersrecht beschikbaar

25/05/2023 - Sjoerd Bijl

De Europese Commissie heeft in samenwerking met het Europees Bureau voor Intellectueel Eigendom (EUIPO) een fonds opgericht voor mkb’ers. Via een vouchersysteem kan aanspraak gemaakt worden op dit fonds. Kosten die gemaakt worden om Intellectuele Eigendomsrechten te verkrijgen kunnen zo (gedeeltelijk) vergoed worden.

Vanaf dit jaar kan het fonds ook gebruikt worden voor EU-kwekersrechten. U kunt de helft van de online aanvraagkosten van één Europees kwekersrecht op aanvraag terugbetaald krijgen. Het betreft dus een vergoeding van € 225,00.

Het MKB-fonds heeft een beperkt budget, en is beschikbaar volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt.” 

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van het vouchersysteem moet uw bedrijf voldoen aan drie criteria:
De onderneming heeft
- minder dan 250 werkzame personen;
- een jaaromzet van ten hoogste 50 miljoen euro;
- een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 43 miljoen euro.

Meer informatie over het mkb-fonds kunt u vinden via deze link.