Veredelingsmethoden

Geen onnodige regulering nieuwe veredelingsmethoden

Plantum vindt dat nieuwe veredelingsmethoden vrij moeten blijven van onnodige regeldruk, zodat ze breed beschikbaar komen.

Wat je moet weten

  • Nieuwe rassen van land- en tuinbouwgewassen dragen bij aan belangrijke maatschappelijke doelen zoals voedselzekerheid, voedselkwaliteit en duurzaamheid. Innovatie in de plantenveredeling is blijvend nodig om te zorgen dat het ontwikkelen van nieuwe rassen sneller en efficiënter gaat. Nieuwe veredelingsmethoden geven hier extra mogelijkheden voor.
  • Met nieuwe veredelingsmethoden kan gerichter gewerkt worden om nieuwe eigenschappen te veranderen, zoals resistenties tegen opkomende ziekten. Daarom is het belangrijk dat de methoden breed beschikbaar komen voor alle bedrijven, groot en klein.
  • Het gebruik van nieuwe veredelingsmethoden is belangrijk voor Nederland als kennisland en koploper als het gaat om veredeling. Als deze veredelingsmethoden niet bruikbaar zijn voor de Nederlandse bedrijven dreigen zij hiermee hun sterke positie op de wereldmarkt te verliezen.

Nieuwsgierig geworden? We kunnen je nog veel meer vertellen!

Dankzij voortdurende innovatie hebben onderzoekers en veredelaars allerlei methoden tot hun beschikking om eigenschappen in gewassen te bestuderen en te verbeteren. Voor de toekomst is het belangrijk dat deze methoden beschikbaar zijn voor alle veredelaars en niet onbruikbaar door onnodige regelgeving.

Het Europese Hof heeft vorig jaar geoordeeld dat nieuwe veredelingsmethoden, zoals CRISPR-Cas, beoordeeld moeten worden onder de zware en dure toetsing voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Als sector zijn wij het hier niet mee eens, omdat dat betekent dat de methoden niet vrij te gebruiken zijn in tegenstelling tot een aantal landen buiten Europa. Daarom blijven wij pleiten dat onnodige regeldruk op deze methoden voorkomen worden, zodat dit geen belemmering voor de innovatie wordt.