Markttoegang en fytosanitair beleid

Markttoegang als cruciale factor voor exporterende sector

Plantum zet zich in om nieuwe exportmarkten te openen en de bestaande te behouden. Dit is voor de sector van cruciaal belang om onze koppositie te kunnen behouden en verder te versterken.

Wat je moet weten

  • Elk land heeft zijn eigen regelgeving als het gaat om export en import van producten. Zaden en jonge planten gaan de hele wereld over en daarom is het belangrijk om nieuwe markten te openen en bestaande markten te behouden met werkbare import- en exportregels.
  • Door toenemende handelsstromen en klimaatveranderingen wordt Europa in steeds grotere mate blootgesteld aan nieuwe fytosanitaire risico’s. In Europa en in Nederland is daarom nieuwe regelgeving geïmplementeerd. Voor de bedrijven uit de sector is het belangrijk dat deze nieuwe regels op een goede manier ingevoerd worden.
  • Nederland dankt haar sterke exportpositie aan de voortdurende productinnovatie, nieuwe rassen, hoge kwaliteit van zaden en jonge planten en een goede logistiek. De markttoegang tot derde landen is hierbij erg belangrijk voor de afzet van de producten en deze toegang wordt dan ook constant versterkt.

Nieuwsgierig geworden? We kunnen je nog veel meer vertellen!

De Nederlandse sector zaden en jonge planten heeft een sterk internationaal karakter. De laatste jaren heeft er een verdere internationalisering plaatsgevonden. Steeds vaker wordt uitgangsmateriaal rechtstreeks van de productielocatie naar de teeltregio’s gestuurd. Nederland neemt hier als belangrijk productie- en exportland een belangrijke sleutelpositie in. Het is voor de sector dus van groot belang dat er goede afspraken zijn en worden gemaakt met landen buiten de Europese Unie over de toegang tot buitenlandse markten.

Plantum signaleert kansen en bedreigingen voor de import en export van zaden en jonge planten. Beleid wordt hierop ontwikkeld en actie wordt ondernomen. Het derde landenbeleid richt zich op het wegnemen van (beleidsmatige) knelpunten, oftewel het vergroten van de markttoegang in voor de sector belangrijke landen. Dit gaat vooral over fytosanitaire importeisen van landen, rassenregistratie van gewassen, bescherming van eigendomsrechten en invoerheffingen en inspectietarieven.