Problemen in weefselkweek export naar VS

03/06/2022 - Daniël Ende

De afgelopen maanden hebben zich verschillende bedrijven bij Plantum gemeld dat zij problemen ervaren bij de export van weefselkweek plantjes op groeimedium agar met daarin actieve kool naar de Verenigde Staten. Partijen van dit soort plantjes worden op een aantal luchthavens tegengehouden en vernietigd. Het probleem dat de inspecteurs op de luchthavens zien, is dat agar met actieve kool zwart en ondoorzichtig is. De National Plant Protection Office van de VS, USDA-APHIS heft de importregels vanaf 2018 vastgelegd in de plants for planting manual. Die manual schrijft voor dat groeimedium doorzichtig moet zijn.

Verkeerd overgenomen
De plants for planting manual is een verzameling van verschillende verordeningen waarin voorheen de importregels vastgelegd waren. Er lijkt echter een fout te zijn gemaakt bij het overnemen van informatie met betrekking tot groeimedium uit de CFR, de verordening waarin voor 2018 de regels omtrent import van weefselkweek plantjes vastgelegd was. Vanaf het jaar 2001 tot 2008 heeft hetzelfde probleem ook al gespeeld en is er veel informatie gedeeld met de USDA om voor elkaar te krijgen dat agar met actieve kool geaccepteerd kon worden. Destijds heeft dat er toe geleid dat de regelgeving is aangepast om import van weefselkweek op zwart agar mogelijk te maken. Deze regel is echter niet goed overgenomen in de plants for planting manual waardoor nu problemen ontstaan.

Inzet Plantum
Voor een aantal gewassen is actieve kool in het groeimedium van cruciaal belang om vitale plantjes te kweken. Verschillende plantumleden slaan nu de handen ineen om de samen met de NVWA opnieuw in gesprek te gaan met de USDA met als inzet de regels te herstellen. Dat is niet alleen goed voor de weefselkweekbedrijven maar ook voor hun afnemers in de VS. Op de korte termijn wordt verkend of destructive sampling een optie is om te kunnen exporten naar de VS. In dat geval wordt een deel van de zending opengemaakt om de plantjes uit het groeimedium te halen voor visuele inspectie.