Nieuw Border Operating Model importen Verenigd Koninkrijk

31/08/2023 - Daniël Ende

De Britse regering heeft op 29 augustus een nieuw Border Target Operating Model (BTOM) gepubliceerd waarin nieuwe controles worden uiteengezet. Het nieuwe BTOM bevat de feedback op het concept-BTOM dat in april 2023 werd gepubliceerd. Het nieuwe model implementeert een risicogebaseerde benadering van grenscontroles.

Wat verandert er?
Voor sommige producten worden voor het eerst fytosanitaire eisen gesteld en voor andere producten, waar al eisen voor gelden, wordt het eenvoudiger daaraan te voldoen. Voor zaden en jonge planten waarvoor al fytosanitaire eisen gelden, blijven die in de nieuwe regels over het algemeen hetzelfde. Daar verandert wel de locatie van inspectie naar de Border Control Post (BPC). Dat is nu nog op de eerste bestemming (Place of Destination).  

Controles
Voor goederen met een gemiddeld risico die worden geïmporteerd uit de EU worden documentcontroles en fysieke en identiteitscontroles aan de grens geïntroduceerd In overeenstemming met de verminderde frequentie van controles, zullen controles een basis hebben van 3% voor EU-import en 5% voor niet-EU-import. In  specifieke gevallen waar extra risicofactoren van toepassing zijn kan dit anders zijn.

Data inwerkingtreding nieuwe regels
Vanaf 31 januari 2024
Alle importen van planten en plantaardige producten met een gemiddeld risico moeten bij binnenkomst een fytosanitair certificaat (PC) hebben. Alle importen van planten en plantaardige producten met een gemiddeld risico uit de Republiek Ierland (ROI) vereisen voorafgaande kennisgeving op IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System). Goederen met een laag risico uit de EU zijn vrijgesteld van systematische controles aan de grens en hebben dus geen fytosanitair certificaat of voorafgaande kennisgeving nodig. Dit omvat de meeste fruit, groenten en snijbloemen soorten.

Vanaf 30 april 2024
Planten en plantaardige producten met een hoog risico moeten door een BCP of Control Point (CP) komen waar identiteits- en fysieke controles worden uitgevoerd. Controles vinden niet langer plaats op Places of Destination (PoDs).

De Britse regering geeft tips voor de aanpak van het werken naar de nieuwe situatie zoals: ‘Zoek een geschikte BCP en begin met het plannen van uw route voor de fytosanitaire controlewijzigingen die vanaf 30 april 2024 van kracht worden voor goederen met een hoog risico. Overweeg anders om CP-aangewezen te worden en laat uw controles ter plaatse uitvoeren’.  

Voor meer informatie kijk op: The Border Target Operating Model.