Sociale Zaken

Vitale en blije werknemers en werkgevers voor een gezonde sector

Plantum speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van de arbeidsvoorwaarden in de sector zaden en jonge planten. Uitganspunten hierbij zijn medewerkers op een gezonde, vitale en veilige manier te laten werken tegen een marktconforme beloning.

Wat je moet weten

Samen met andere werkgeversorganisaties en vakbonden wordt gewerkt aan goede arbeidsvoorwaarden in de sector bij het afsluiten van een vijftal cao’s. In de onderhandelingen treedt Plantum op namens de werkgevers. Onderdeel van zowel de CAO Glastuinbouw als de CAO Tuinzaadbedrijven is een functiehandboek. In beide handboeken staan referentiefuncties waarmee bedrijfsfuncties kunnen worden ingedeeld in salarisgroepen. Op deze manier zijn de beloningsverhoudingen in de sector gewaarborgd.

  • Voor de glastuinbouw- en tuinzaadbedrijven zijn arbocatalogi ontwikkeld. In een arbocatalogus staan maatregelen die bedrijven en medewerkers kunnen nemen voor veilige arbeidsomstandigheden. De catalogi zijn goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Als onderdeel van de cao-afspraken binnen de CAO Tuinzaadbedrijven loopt een project over de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers. Het is belangrijk om duidelijk te hebben wat medewerkers nodig hebben voor een vitale, gemotiveerde en productieve loopbaan.

Cao’s voor de sector:

Nieuwsgierig geworden? We kunnen je nog veel meer vertellen!

Plantum speelt een belangrijke rol bij de pensioenregeling van het pensioenfonds BPL pensioen. Samen met andere agrarische sectoren en de vakbonden vindt regelmatig overleg plaats over deze pensioenregeling en besluiten zij over benodigde aanpassingen. Door ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de lage rente en het pensioenakkoord, vraagt een goed pensioen voor de medewerkers in onze sector veel aandacht.

Plantum is ook een van de partijen die de CAO Colland Arbeidsmarkt afsluit. Via deze cao worden verschillende regelingen en projecten voor onder andere de glastuinbouwbedrijven en hun medewerkers gefinancierd die gericht zijn op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de Glastuinbouw. Over deze activiteiten kunt u meer lezen op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Veel aandacht gaat naar het project Duurzame Inzetbaarheid tuinzaadbedrijven. Medewerkers zijn het kostbaarste ‘bezit’ van een bedrijf. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om ervoor te zorgen dat medewerkers in een snel veranderende omgeving ondersteunt worden bij de aanpassingen die de veranderingen van hen vragen, zodat medewerkers deskundig zijn, met plezier en gezond hun werk kunnen doen.