Wetgeving en juridische zaken

Handels- en leveringsvoorwaarden

Plantum heeft voor een aantal deelsectoren binnen de sector zaden en jonge planten handels- en leveringsvoorwaarden opgesteld. Hieronder vindt u deze voorwaarden.

Sierteelt en Voedingstuinbouw Opkweek (depotdatum 21 mei 2012)

Dienstenvoorwaarden Voedingstuinbouw Opkweek (depotdatum 15 augustus 2018)

Akte van verpanding (depotdatum 7 januari 2019)

Dienstenvoorwaarden Voedingstuinbouw Opkweek Engels (depotdatum 15 augustus 2018)

Akte van verpanding Engels (depotdatum 7 januari 2019)

Dienstenvoorwaarden Voedingstuinbouw Opkweek Frans (depotdatum 15 augustus 2018)

Akte van verpanding Frans (depotdatum 7 januari 2019)

Dienstenvoorwaarden Voedingstuinbouw Opkweek Duits (depotdatum 15 augustus 2018)

Akte van verpanding Duits (depotdatum 7 januari 2019)

Teelt van rozen (depotdatum 1 december 2004)

Weefselkweek (depotdatum 20 december 2012)

Het in opdracht uitvoeren van werkzaamheden Weefselkweek (depotdatum 20 december 2012)

Handel in Landbouwzaaizaden - A.V.H.Z. (depotdatum 30 januari 2002)

Teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouwgewassen - A.T.V.L. (depotdatum 14 januari 2014)

Arbitrage

Bij het sluiten van overeenkomsten kunnen partijen, indien zich een geschil voordoet naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, dit geschil voorleggen aan een arbitragecommissie. Wanneer partijen hiervoor kiezen, dienen zij dit schriftelijk overeen te komen. In dat geval zal de gewone burgerlijke rechter zich onbevoegd verklaren wanneer een partij toch het geschil aan hem voorlegt.

Plantum heeft voor het voeren van procedures een arbitragereglement opgesteld. Wanneer partijen het geschil willen beslechten volgens het reglement van Plantum, dan dient in de overeenkomst specifiek naar dit reglement verwezen te worden. Dit reglement is bedoeld voor het sluiten van nationale overeenkomsten.

Indien er sprake is van een internationale overeenkomst (één van beide partijen heeft niet zijn hoofdvestiging in Nederland) betreffende de handel in zaaizaden verdient het aanbeveling om het arbitragereglement van de International Seed Federation (ISF) te hanteren. Dit reglement is te vinden op www.worldseed.org.