Willen uw werknemers verder met de PAWW?

25/02/2022 - Jaap den Dekker

Sinds 1 januari 2019 hebben we als werkgeversorganisaties in de Glastuinbouw-, de Tuinzaad- en Weefselkweeksector op voorstel van de vakbonden de verkorting van de duur van de WW en WGA-uitkering gerepareerd. Dit hebben we gedaan via een cao met een verzekering bij de Stichting PAWW.

Werknemersverzekering
Het is een werknemersverzekering. De werkgevers houden maandelijks een bedrag in op het loon wat namens de werknemers wordt afgedragen aan SPAWW. Voor deze verzekering nemen de Glastuinbouw, de Tuinzaadbedrijven en Weefselkweeksector deel aan de ‘verzamel Cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij’. De betreffende Cao eindigt per 1 oktober 2022. Het is nu aan de betreffende sectoren zelf of zij per 1 oktober 2022 deze regeling voortzetten.

Enquête
Aan de cao-tafel is dit onderwerp besproken, omdat de huidige afspraken 1 oktober 2022 aflopen. De werkgeversorganisaties zijn geen voorstanders van verlenging op basis van signalen van ondernemers en hun werknemers. De werknemers willen de premie liever netto in hun loonzakje erbij krijgen. Ze begrijpen het niet of vinden dat werkgevers de premie niet mogen inhouden en tenslotte komen internationale werknemers die kort of tijdelijk in Nederland werkzaam zijn niet in aanmerking voor deze regeling.

Vakbonden daarentegen willen de regeling graag voortzetten omdat het werknemers tegen relatief lage kosten een extra verzekering biedt bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. In 2022 is de premie 0,2% van het brutoloon.

Met elkaar zijn we als werkgevers- en werknemersorganisaties overeengekomen dat we werknemers in de branche de gelegenheid geven om zich hierover uit te spreken. We gaan gezamenlijk via onze eigen netwerken zoveel mogelijk werknemers in de sector, dus zowel leden als niet leden van de vakbonden, vragen wat zij ervan vinden. Willen zij wél of willen zij niet door? Daarom heeft de vakbond een enquête opgesteld.

Vraag uw werknemers de enquête in te vullen
We vragen werkgevers deze enquête bij jullie medewerkers onder de aandacht te brengen zodat zij zoveel mogelijk de enquête invullen. Het is belangrijk dat we een evenwichtig beeld krijgen en niet alleen leden van de vakbonden gaan reageren. De uitslag wordt gezamenlijk door de werkgevers- en werknemersorganisaties besproken. Voor de verspreiding van deze enquête kunnen jullie het hier te downloaden word-document gebruiken. Daarin is ook de link opgenomen om te kunnen stemmen. Er kan tot 17 maart a.s. gestemd worden.         

De vakbonden zullen de mailadressen alléén gebruiken om te verifiëren dat er geen dubbele meldingen worden gedaan en om de uitkomsten van de enquête te melden. Dit pas na bespreking met tussen de sociale partners.