Externe vertrouwenspersoon glastuinbouw ondergebracht bij Stigas

23/02/2023 - Jaap den Dekker

Per 1 januari 2023 is de taak van externe vertrouwenspersoon in de glastuinbouw overgedragen aan Stigas. De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag. De sociale partners glastuinbouw (CNV vakmensen, FNV agrarisch groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, Plantum en ZLTO) vinden het belangrijk dat er sprake is van een prettige, gezonde en veilige werkomgeving. Daarom hebben zij afspraken over de vertrouwenspersoon glastuinbouw opgenomen in de cao.

Waarvoor is de vertrouwenspersoon?
Bij de vertrouwenspersoon kunnen werknemers terecht met een melding over ongewenst gedrag of machtsmisbruik op de werkvloer. Denk daarbij aan ruzie, agressie of geweld en seksuele intimidatie. Samen met de vertrouwenspersoon gaat de medewerker hierover in gesprek en wordt gezocht naar een geschikte oplossing voor het probleem.

Waar kun je terecht?
Het eerste aanspreekpunt is in principe de interne vertrouwenspersoon binnen het glastuinbouwbedrijf. Voor de externe vertrouwenspersoon kunnen medewerkers  vanaf heden bij Stigas terecht. Omdat er binnen de glastuinbouw veel internationale medewerkers werkzaam zijn, is de informatie ook te vinden in het Engels, Pools, Roemeens en Bulgaars. Alle informatie over de vertrouwenspersoon glastuinbouw is te vinden op de website van Stigas. www.stigas.nl/diensten/vertrouwenspersoon/

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De vertrouwenspersoon is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.