Internationaal beleid

Zaden en planten internationaal optimaal positioneren

Plantum zet zich in om de verschillende internationale beleidsdoelen en initiatieven vanuit bedrijven en ministeries op elkaar af te stemmen.

Wat je moet weten

  • Veredelingsbedrijven ontwikkelen niet alleen zaden en jonge planten voor Nederland of Europa, maar doen dit voor de hele wereld. Hierbij houden zij rekening met alle verschillende omstandigheden, zoals klimaat, internationale regels en consumentenwensen. Op deze manier beschikken boeren wereldwijd over kwaliteitszaad speciaal voor hun omstandigheden.
  • Met internationaal ondernemen is het belangrijk om te werken aan een goed ondernemingsklimaat. Hierbij gaat het om goede en werkbare wetten en regels, een duidelijk en uitvoerbaar vestigingsbeleid en forex trading.
  • Ondernemen in het buitenland doe je niet alleen. Om meer impact te kunnen hebben is het belangrijk om samen te werken met publieke en private initiatieven. Dit kunnen nationale samenwerkingsverbanden zijn en zeker ook samenwerkingen in het land of de regio waar je actief bent.

Nieuwsgierig geworden? We kunnen je nog veel meer vertellen!

Bedrijven uit de sector zaden en jongen planten zijn niet alleen in Nederland actief, maar werken met de hele wereld. Nederland is koploper als het gaat om kennis over veredeling en het ontwikkeling van nieuwe rassen voor verschillende omstandigheden. En als Nederland willen wij graag deze koploperspositie behouden. Om de internationale activiteiten rondom zaden en jonge planten nog beter de coördineren en gezamenlijk meer positieve impact te hebben, is het project SeedNL opgezet in samenwerking met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken.