Gewasgezondheid en milieu

Zaden en jonge planten aan de basis van duurzame gewasbescherming

Plantum zet zich in voor duurzame gewasbescherming met robuuste planten en weerbare teeltsystemen.

Wat je moet weten

  • Steeds meer robuuste rassen komen beschikbaar, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt hoeven worden. Door resistentieveredeling worden deze rassen niet meer ziek en leveren we een grote bijdrage aan verduurzaming.
  • Schone en gezonde zaden staan aan de basis van een duurzame productieketen. Om deze zaden te kunnen leveren, werken we aan een effectief en voldoende breed maatregelen- en middelenpakket. Hierbij werken wij samen met verschillende partijen in de (inter)nationale keten, zoals het Expert Centre en Minor Uses.
  • De uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen wordt steeds minder (emissiereductie) doordat bedrijven gebruik maken van onder andere waterkringloopsystemen en zuiveringsinstallaties. Hierdoor komen deze stoffen niet in het milieu terecht.

Nieuwsgierig geworden? We kunnen je nog veel meer vertellen!

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wordt er in de plantenveredeling veel ingezet op resistentieveredeling, zodat planten niet meer ziek worden. Naast resistentieveredeling zijn schone en gezonde zaden en jonge planten een belangrijke bijdrage van onze sector aan een duurzame gewasbeschermingsketen, nationaal en internationaal.

Omdat we met veredeling niet alles kunnen oplossen en de schone en gezonde zaden en jonge planten geproduceerd moeten worden, zijn er nog steeds gewasbeschermingsmiddelen nodig. Daarbij volgen we de principes van geïntegreerde gewasbescherming zoals preventie, het gebruik van innovatieve maatregelen en laagrisico gewasbeschermingsmiddelen.

Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen is het belangrijk dat deze niet in het milieu terecht komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bodem of de sloten. Daarom werken de bedrijven uit de sector zaden en jonge planten steeds aan emissiereductie.

Bekijk meer interessante documenten over dit thema

Bekijk hier de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie

Bekijk hier de factsheet systeemaanpak duurzame gewasbescherming