Ctgb-nieuws november 2022

29/11/2022 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar november-vergadering 2022 zes nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik toegelaten. Het betreft varianten van reeds toegelaten producten, er zijn geen nieuwe werkzame stoffen. Van twee middelen is de toelating uitgebreid. Daarnaast is van één middel de toelating gewijzigd en is van vijf middelen de toelating ingetrokken.

De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Nieuwe producten
Neudosan (werkzame stof: vetzuren C7-C18 en C18 onverzadigd, kaliumzouten) van de Duitse firma Neudorff wordt toegelaten als mijten- en insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van peulvruchten, pitvruchten (onbedekte teelt), steenvruchten (onbedekte teelt), bessen (onbedekte teelt), bladgroenten, vruchtgroenten (onbedekte teelt), vruchtgroenten (bedekte teelt), koolgewassen m.u.v. spruitkool (onbedekte teelt), spruitkool (onbedekte teelt), koolgewassen (bedekte teelt), wortel- en knolgewassen (onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen (bedekte teelt), ui-achtigen (onbedekte teelt), stengelgroenten, kruidenteelt, vers en gedroogd (bedekte teelt) en sierteeltgewassen (bedekte teelt).

Een al langer in Nederland bekend middel met breed etiket op basis van vetzuren en kaliumzouten is Flipper van Bayer CropScience.

Tachigaren LS (hymexazol) wordt toegelaten als fungicide voor zaadbehandeling in suikerbieten.  LS staat voor Solution for seed treatment. Het reeds lang toegelaten product Tachigaren 70 WP is een poeder (Wettable Powder). Hymexazool geeft in het kiemplantstadium (tot circa 4 weken na het zaaien) bescherming tegen kiem- en bodemschimmels (Aphanomyces spp en Pythium spp). 

Een nieuw Goltix-product (werkzame stof metamitron) van Adama wordt toegelaten: Goltix Gold. Dit herbicide mag worden ingezet in suikerbiet, voederbiet, rode biet, snijbloemen en bloemenzaadteelt.

Uitbreidingen met kleine toepassingen
Het schimmelbestrijdingsmiddel Ohay (fluazinam) wordt uitgebreid met de volgende kleine toepassingen: Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt), Bolbloemen en knolbloemen m.u.v. tulp, lelie en narcis (bedekte teelt), Bloembollen en bloemknollen (m.u.v. tulp, hyacint, iris, krokus en narcis), Narcis grofbollig, Narcis miniatuur (onbedekte teelt) en Pioenroos.

Het schimmelbestrijdingsmiddel Botector (werkzame stof is de schimmel Aureobasidium pullulans DSM 14941) wordt uitgebreid met de volgende kleine toepassingen: Aardbei opkweek en vermeerderingsteelt, Bessen opkweek en vermeerderingsteelt, Druif opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt), Braam- en framboos-achtigen (Rubus spp.) opkweek en vermeerderingsteelt, Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt), Vruchtgroenten van Solanaceae opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt), Vruchtgroenten van cucurbitaceae eetbare schil, Vruchtgroenten van solanaceae , Bloemisterijgewassen opkweek en vermeerderingsteelt, Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), Potplanten (bedekte teelt), Snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden), Snijbloemen (bedekte teelt, niet grondgebonden), Boomkwekerijgewassen opkweek en vermeerderingsteelt Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), Laanbomen (onbedekte teelt), Klimplanten (onbedekte teelt), Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt), Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt), Heide soorten (onbedekte teelt), Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt),Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt), Vaste plantenteelt opkweek en vermeerderingsteelt, Vaste plantenteelt, Bloemenzaadteelt, Veredeling en zaadteelt (m.u.v. aardappelen, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras).

Botector is een product van de Oostenrijkse firma SAN Agrow Holding GmbH. Aureobasidium pullulans DSM 14940 en 14941 was reeds toegelaten in druif, aardbei, bessen en braam- en framboosachtigen. Het is een snelgroeiende schimmel die zich verspreidt over de plant en zo voorkomt dat schimmels met negatieve effecten - in dit geval grauwe schimmel (Botrytis-rot) - zich op de plant vestigen.

Respijtperioden Batavia en Movento vastgesteld
Volgend op de bekendwording dat de toelatingen van Batavia en Movento (werkzame stof spirotetramat) na het verstrijken van de huidige toelatingstermijn niet hernieuwd kunnen worden, heeft het Ctgb nu ook de respijtperioden vastgesteld:

  • De uiterste aflevertermijn is 30 oktober 2024
  • De uiterste opgebruiktermijn is 30 oktober 2025
    Telers kunnen de komende 3 seizoenen dus nog gebruik maken van Batavia en Movento in de strijd tegen schadelijke insecten in alle toegelaten teelten.

Ook de toelating van de insecticiden Cyperkill 250 EC en Talisma UL (werkzame stof cypermethrin) is ingetrokken. De toelatingen vervallen op 31-12-2022. Ook de aflever- èn opgebruiktermijn zijn vastgesteld op 31-12-2022.