Onderzoek

Fundamenteel plantenonderzoek is essentieel voor de toekomst

Het steeds verder verbeteren van rassen kan alleen met gedegen kennis van de plant en zijn omgeving. Daarom is plantenonderzoek heel belangrijk. Plantum zet zich in voor verdere uitbouw van dit onderzoek, zowel bij kennisinstellingen als bedrijven.

Wat je moet weten

  • Plantaardig fundamenteel onderzoek is de basis van vernieuwing, innovatie en kennis. De uitkomst van dit onderzoek is ongewis maar het resultaat heeft tot nu toe geleid tot een sector die internationaal toonaangevend is.
  • Onderzoek naar planten speelt een belangrijke rol in de opleiding van huidig en nieuw talent voor de bedrijven uit de sector. Vooruitlopend en fundamenteel onderzoek is nodig voor het opleiden van nieuwe onderzoekers en essentieel voor de toekomst.
  • Door onderzoek ontdek je nieuwe toepassingen. Toepassing die kunnen leiden tot de oplossingen voor vragen van morgen. We kunnen immers beter goed voorbereid zijn op de toekomst.

Nieuwsgierig geworden? We kunnen je nog veel meer vertellen!

De sector zaden en jonge planten is een kennisintensieve sector met veel aandacht voor de gehele kennisontwikkeling, van fundamenteel onderzoek tot en met innovatie. Veredelingsbedrijven steken gemiddeld maar liefst 15% van hun omzet in onderzoek en ontwikkeling. Bij sommige bedrijven kan dit zelfs tot 30% zijn. De sector staat aan het begin van de agrarische keten. Alle eisen die de teler, handelaar of eindconsument stelt aan een product moet in potentie in de zaden en jonge planten al aanwezig zijn. Om aan de steeds hogere kwaliteitseisen van de maatschappij te voldoen, is innovatiegericht onderzoek met een strategische focus voor opbouw van kennis en kunde in Nederland noodzakelijk.

Onderzoek vindt plaats in alle gradaties, van puur wetenschappelijk tot praktijkgericht. Hierbij zijn de vele (internationale) onderzoeksinstellingen een goede partner voor de bedrijven. Nederland dient voorop te blijven lopen in kennisontwikkeling op de vakgebieden kwantitatieve genetica, fysiologie en fytopathologie. Versterking van deze vakgebieden heeft de grootste meerwaarde voor zowel de Nederlandse kennisbasis als het bedrijfsleven en is daardoor het meest urgent. Daarbij is aansluiting op technologische ontwikkelingen in bioinformatica, genomics en automatische fenotypering essentieel. Omdat investeringen in onderzoek alleen zin hebben voor de langere termijn, dient de focus ten minste tien jaar te worden vastgehouden en dienen er voldoende financiële middelen vanuit de overheid beschikbaar gesteld te worden voor het uitvoeren van onderzoek.

Dutch Seed Symposium - get inspired with your colleagues and new talents in the field of seed physiology