De World Food Prize voor een ‘Seedsman’

18/10/2019 - Niels Louwaars

Op 17 oktober is aan Simon Groot met veel ceremonie de World Food Prize 2019 uitgereikt. Tijdens de uitreiking in Des Moines, Iowa waren een president (Congo), enkele ministers en vanuit Nederland de ambassadeur, een consul, en van LNV een directeur en ambtenaar aanwezig. Deze prijs voor de heer Groot, waarin Plantum een initiërende rol heeft gespeeld, is ingesteld door Norman Borlaug, de veredelaar die vanaf de jaren 1960 de aanzet heeft gegeven tot een enorme opbrengstverhoging van tarwe (en later rijst) in ontwikkelingslanden en daarmee veel honger heeft voorkomen. Hij kreeg daar in 1970 de Nobelprijs voor de vrede voor.

De World Food Prize (WFP), wel de ‘Nobelprijs voor agro-food genoemd, werd dit jaar voor het eerst toegekend aan een ondernemer, en voor het eerst aan iemand die zich met groenten nuttig heeft gemaakt in plaats van met caloriegewassen. Tijdens de festiviteiten die 3 dagen duurden waren er vele voordrachten en paneldiscussies over voedselzekerheid en kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden. Daarin stonden centraal de relatie tussen voedsel en vrede en tussen klimaat en conflict en de rollen van technologie en innovatie daarin. Er was zelfs een sessie getiteld “Global food security in an America-First world”, die politieke uitspraken niet schuwde. Geïnspireerd door de winnaar dit jaar, werd regelmatig aangehaald dat de term voedselzekerheid vervangen moet worden door voedingszakerheid (nutrition security) omdat de nadruk op calorieën nu echt verlaten moet worden. Daar valt naast honger ook obesitas onder. Zo werd een relatie gelegd tussen lage investeringen in de landbouw en voeding aan de ene kant en stijgende gezondheidszorg aan de andere.  Mooi was voorts dat er veel aandacht was voor jongeren en leraren; een halve dag was georganiseerd om schoolkinderen te inspireren voor het belang van landbouw en voedsel. Wageningen UR was goed vertegenwoordigd naast Amerikaanse universiteiten; Louise Fresco, lid van de adviesraad van de WFP-organisatie plantte een boom in de tuin van de imposante ‘Hall of Laureates’ in Des Moines.

De prijs is natuurlijk voor de heer Groot, maar deze straalt ook af op de gehele zaaizaadsector en specifiek die vanuit Nederland op wereldschaal een enorme rol speelt, die middels ondernemerschap enorme bijdragen levert aan de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDGs), met betrekking tot zowel voeding en verduurzaming van productie als met het inkomen van kleinschalige boeren. Plantum feliciteert Simon dan ook van harte met deze erkenning.