Duurzame inzetbaarheid – Aan de slag!

17/09/2019 - Jaap den Dekker

Afgelopen voorjaar zijn de resultaten van het onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van tuinzaadbedrijven gepresenteerd. Dit gebeurde met een infographic. Aan het onderzoek deden 3.260 medewerkers mee, dat is 60 procent van alle medewerkers. Het onderzoek en de nu ontwikkelde activiteiten zijn onderdeel van het Project Duurzame Inzetbaarheid Tuinzaadbedrijven. Dit project wordt gesubsidieerd door ESF.

Naast een uitgebreid rapport over de tuinzadensector als geheel, zijn er ook bedrijfsrapportages voor de individuele bedrijven gemaakt. Deze zijn verstuurd naar alle (HR) contactpersonen. Inmiddels is over de conclusies en aanbevelingen persoonlijk contact met hen geweest. In overleg met de werkgroep duurzame inzetbaarheid en Stigas heeft dit geleid tot twee vervolgstappen

Website
Om de bewustwording van het belang van (werken aan) duurzame inzetbaarheid te vergroten en managers en medewerkers van de benodigde informatie te voorzien, komt er een website www.tuinzaadvitaal.nl. Hierop staan nieuwsberichten, inspirerende filmpjes van mensen uit tuinzaadbedrijven en het aanbod voor managers en medewerkers. Deze website is naar verwachting medio oktober beschikbaar. Er komt een folder en een attenderingskaartje om alle betrokkenen op het aanbod en de website te attenderen.

Aanbod
Op de website staat straks het aanbod van Stigas waarvan managers, teams en medewerkers gebruik kunnen maken om het gesprek over inzetbaarheid op gang te brengen en uiteindelijk hun inzetbaarheid te vergroten. Er is ESF-subsidie toegekend, zodat een deel van de kosten kan worden gefinancierd. Vanaf nu kun je je voor één of meer van de onderdelen van het aanbod aanmelden. Het bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Vitaliteitscafé: een interactieve bijeenkomst met het personeel - doelgroep: het gehele bedrijf
  Waar hebben we het eigenlijk over als we over vitaliteit en inzetbaarheid spreken? Waarom vindt mijn werkgever het belangrijk? Wat gaat hij/zij doen op dit vlak? Hoe staat het met mijn eigen vitaliteit en inzetbaarheid? Zou ik die willen verbeteren? En zo ja, wat zijn dan de mogelijkheden? Tijdens deze informele en interactieve bijeenkomst onder leiding van een adviseur van Stigas gaan management en medewerkers hierover met elkaar in gesprek. Een goede start om met het thema aan de slag te gaan!
 • Workshop coachend leidinggeven - doelgroep: leidinggevenden
  Je wilt je mensen goed begeleiden. Zodat ze gezond, gelukkig en productief kunnen werken. Hoe pak je dat aan? Wat werkt en wat niet? Hoe motiveer je je mensen? Hoe ga je om met weerstand? En: hoe zorg je ervoor dat je mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid? Tijdens deze interactieve workshop onder leiding van een adviseur van Stigas krijg je een theoretische basis én leer je van de ervaringen van collega-leidinggevenden.
 • Workshop teamontwikkeling - doelgroep: teams
  Wat is voor jou belangrijk als het gaat om jouw vitaliteit en inzetbaarheid? En waarmee zouden we als team het eerst mee aan de slag moeten? Wat willen we daarmee bereiken? Wat doen we nu al? Wat werk en wat werkt niet, voor jou persoonlijk en voor het team? Wie heeft welke rol? Met deze vragen ga je als team onder leiding van een adviseur van Stigas aan de slag. Aan het eind maak je concrete afspraken om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan, individueel en als team.
 • Coaches voor leidinggevenden - doelgroep: individuele leidinggevenden
  Je wilt je mensen goed begeleiden. Zodat ze gezond, gelukkig en productief kunnen werken. Dan kom je ook jezelf tegen. Wat gaat goed en wat vind je lastig als leidinggevende? En hoe zit het met je eigen vitaliteit en inzetbaarheid? Een ervaren coach van Stigas dient als klankbord en helpt je verder in je persoonlijke ontwikkeling.

Heb je nu al interesse in het aanbod? Of wil je hierover van gedachten wisselen? Bel of mail dan Kees Stam, projectleider duurzame inzetbaarheid tuinzaadbedrijven: duurzame-inzetbaarheid@plantum.nl of 06-53316130.