De opleiding biedt de informatie om de principes, problemen en belangrijkste kwaliteitscriteria van ELISA’s te doorgronden. Hiertoe komen tijdens de opleiding de theoretische achtergronden van de ELISA (onder andere coaten, antigenen en antilichamen, blokkeren en detectie) uitgebreid aan bod en worden deze vervolgens gekoppeld aan de technische evaluatie van een ELISA (sensitiviteit, specificiteit, precisie, juistheid, accuratesse, meetfouten, robuustheid, methoden vergelijken, lot-to-lot variatie).