Een cursusprogramma van 2 jaar wordt gevolgd door een stage op maat en een MSc afstudeeropdracht.