Voor de export van plantmateriaal naar derde landen (buiten de EU) is het verplicht een exportinspectie aan te vragen en een fytosanitair certificaat op te maken.
Dit wordt gedaan via e-CertNL, een overheidssysteem voor het opmaken van onder andere fytosanitaire exportcertificaten en het aanvragen van fytosanitaire exportinspecties.