Deze cursus is bedoeld voor werknemers die werkzaam zijn in teelt-, veredelings- en vermeerderingsbedrijven en dagelijks te maken hebben met weefselkweek. In de cursus worden de verschillende technieken en de wetenschappelijke achtergronden daarvan behandeld. De cursus biedt een optimaal leerrendement doordat de theorie direct wordt toegepast via practica. De cursus begint op 9 mei 2023.
Na het volgen van deze cursus ken je de verschillende weefselkweektechnieken met de theoretische achtergronden en weet je wanneer en hoe je deze toe kunt passen in de praktijk.