Een jaar na de Europese uitspraak over gerichte mutagenese

25/07/2019 - Livia Hendriks

Het is vandaag precies één jaar na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over gerichte mutagenese. Deze beslissing zorgde ervoor dat plantenrassen, ontwikkeld met deze methoden, waarvan CRISPRcas de meest belovende is om veredeling effectiever te maken, als gereguleerde ggo’s beschouwd moeten worden. Dit ondanks het feit dat de methoden meer te vergelijken zijn met klassieke methoden om kleine veranderingen in het DNA te bewerkstelligen (mutagenese) dan met het overzetten van functionele genen tussen verschillende soorten.

Na de gerechtelijke uitspraak van vorig jaar is het beleid aan zet om te bezien of we met deze uitspraak kunnen leven. De effecten op de innovatiekracht en de vergroening van de land- en tuinbouw zijn groot en bovendien is de huidige wet niet te handhaven in de internationale handel in voedsel, veevoer en andere landbouwproducten.

Gedurende het afgelopen jaar heeft Plantum bijgedragen aan een groot aantal discussies over dit onderwerp met andere betrokkenen, zoals maatschappelijke organisaties, wetenschap en ketenpartners. Nu er na de Europese verkiezingen weer mogelijkheden zijn om deze discussie effectief te voeren heeft de Nederlandse regering in Brussel op tafel gelegd dat dit onderwerp opgepakt moet worden.

Dus na een jaar maatschappelijke discussies is het wat ons betreft nu tijd om spijkers met koppen te slaan.