Eindelijk een nieuwe Cao Glastuinbouw

01/02/2022 - Jaap den Dekker

De vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben laten weten dat hun leden instemden met het eindbod van Plantum en Glastuinbouw Nederland voor een nieuwe cao. Dit betekent dat er na lange tijd weer een Cao Glastuinbouw is.

De nieuwe cao is afgesloten voor drie jaar, waarmee de overeenkomst met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Het cao-akkoord betekent dat voor de leden van de betrokken werkgeversorganisaties de bepalingen van het eindbod van toepassing zijn. Zo stijgen de lonen per 1 januari 2022 met 3%. U kunt hier de loontabel vanaf 1 januari 2022 downloaden. De totale tekst van het eindbod vindt u hier.

Cao Indienen bij Ministerie SZW
Vertegenwoordigers van de betrokken organisaties aan werkgevers- en werknemerskant gaan nu zo snel mogelijk een nieuwe cao-tekst op stellen. Daarin worden de afspraken verwerkt zoals verwoord in het eindbod. Daarna wordt de overeenkomst ingediend bij het Ministerie van SZW. Vanaf dat moment is de cao officieel van kracht. Partijen vragen dan ook een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao aan. Na toekenning van de AVV door het ministerie van SZW geldt de cao dan ook voor werkgevers die geen lid zijn van de genoemde werkgeversorganisaties.

Werkgeverslijn
Voor voorlichting over de nieuwe cao richting de werkgevers is afgesproken dat de Werkgeverslijn land- en tuinbouw optreedt als de eerstelijns helpdesk. Zij ontvangen, op voorstel van de betrokken werkgeversorganisaties in de sectorcommissie Glastuinbouw binnen Colland Arbeidsmarkt, daartoe ook een deel van de premie die vanuit de glastuinbouw aan Colland Arbeidsmarkt wordt betaald. De cao-specialisten van Plantum en Glastuinbouw Nederland fungeren als tweedelijns helpdesk. Door de Werkgeverslijn wordt een overzicht opgesteld van de meest gestelde vragen en de antwoorden die daarbij horen. De cao-specialisten van genoemde organisaties zijn betrokken bij het formuleren van de antwoorden. Op deze manier blijft er een-op-een aansluiting tussen de mensen van de Werkgeverslijn en de specialisten die bij de cao-onderhandelingen aan tafel hebben gezeten.