Genome editing bij planten

01 mei 2019 - Livia Hendriks

Het Rathenau Instituut, een instelling voor onderzoek en debat over de invloed van wetenschap, innovatie en technologie op ons leven, heeft een literatuurstudie gedaan naar genome editing bij planten. Plantum vindt het maatschappelijk debat over CRISPR-Cas, waar dit rapport aan wil bijdragen, belangrijk. Wij ondersteunen het huidige kabinet dat op korte termijn CRISPR-Cas (genome editing) wil vrijstellen voor de regels van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Daarmee wil de regering een aantal maatschappelijke doelen in de landbouw ondersteunen.

Tegelijk is de overheid een traject gestart waarbij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven spreken over een modernisering van het biotechnologiebeleid op de terreinen landbouw, gezondheid en industrie. Het idee om op korte termijn naar een complexe nieuwe regelgeving te streven is contraproductief.