Infographic duurzame inzetbaarheid

09 april 2019 - Jaap den Dekker

De 0-meting ‘Duurzame inzetbaarheid werknemers tuinzaadbedrijven‘ is afgerond en besproken binnen de klankbordgroep. De uitgebreide rapportage is in maart gepubliceerd. Om de uitkomsten breed binnen onze sector te delen, is een infographic opgesteld.

Vraag aan u
Verzoek aan u is deze infographic op korte termijn onder uw medewerkers te verspreiden. Enkele suggesties voor de wijze waarop dit plaats zou kunnen vinden:

  • digitaal persoonlijk gericht;
  • uitgereikt en toegelicht in het werkoverleg;
  • geprint en opgehangen in kantine en/of kleedruimte;
  • via intranet en/of daartoe ingerichte tv-schermen.

Wilt u posters op A3-formaat ontvangen dan vernemen wij dat graag per omgaande met de aantallen. U kunt dan een mail sturen naar duurzame-inzetbaarheid@plantum.nl.

Vervolg
In april/mei informeren wij u over de activiteiten die de Werkgroep duurzame inzetbaarheid in gang zal zetten. En waarvoor wij u en uw medewerkers zullen uitnodigen deel te nemen.

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met: Kees Stam (projectleider), telefoon: 06 53 31 61 30, mail: duurzame-inzetbaarheid@plantum.nl.