KOM IN ACTIE – reactie op genome editing

19/10/2021 - Monique van Vegchel

In april van dit jaar heeft de Europese Commissie haar studie gepubliceerd over de passendheid van de huidige GMO-wetgeving. Uit de studie bleek dat de huidige wetgeving niet meer ‘fit for purpose’ is. Daarom is nu een traject gestart om te onderzoeken hoe eventuele nieuwe wetgeving, specifiek voor nieuwe veredelingstechnieken in planten, eruit zou moeten zien. De eerste stap in dit traject is een zogeheten ‘Inception Impact Assessment’ (IIA, of ‘roadmap’ zoals deze ook genoemd wordt) waarin de Commissie globaal aangeeft op welke punten/aspecten zij wil letten. Deze IIA is op 24 september gepubliceerd, en is nu open voor publieke consultatie.

Plantum zal de bijgevoegde reactie insturen. Zie hier de bijlage.

Het is essentieel om gebruik te maken van uw recht om te reageren op de IIA! U kunt hiervoor de Plantum-reactie als inspiratie gebruiken als u deze argumentatie steunt. Het is echter belangrijk om een reactie in uw eigen woorden in te sturen. Als u de Plantum-reactie in zijn geheel kopieert en instuurt, zal het algoritme deze eruit filteren en verwijderen. Op die manier gaat uw stem dus verloren. Ik wil u daarnaast verzoeken om deze boodschap te verspreiden onder uw collega’s, zodat ook zij van hun recht gebruik kunnen maken.

U kunt hier uw reactie insturen tot uiterlijk vrijdag 22 oktober middernacht (CEST). Op moment van schrijven zijn er al 16.388 reacties ingestuurd. Mis deze kans niet om van u te laten horen!

Voor vragen kunt u terecht bij Monique van Vegchel.