Let op herregistratie rassen na 10 jaar!

02/12/2021 - Daniël Ende

Herregistratie gaat van start in 2022
Herregistratie is een wettelijke taak die de Raad voor plantenrassen vanaf 2022 actief gaat uitvoeren. De registratie van groente- en landbouwrassen loopt volgens de wet na tien jaar af. De Raad geeft vanaf 2022 de mogelijkheid om deze rassen te herregistreren. Het doel hiervan is om de handelspositie van deze rassen nogmaals met een termijn van tien jaar te verlengen.

Herregistratie: alleen als het ras in stand wordt gehouden
Een ras komt alleen in aanmerking voor herregistratie als het 'in stand wordt gehouden'. Dit houdt in dat het ras blijft voldoen aan de voorwaarden voor onderscheidbaarheid,  uniformiteit en stabiliteit (DUS), zoals vastgelegd in het oorspronkelijke DUS-onderzoek. Elk jaar ontvangt de instandhouder een brief met een overzicht van rassen die in aanmerking komen voor herregistratie.

Voor meer informatie: klik hier