Nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven

04/01/2023 - Jaap den Dekker

De leden van De Unie, CNV Vakmensen en FNV stemde in meerderheid in met het door Plantum eind december uitgebrachte eindbod voor een nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven. Daarmee is er definitief een nieuwe cao. In deze nieuwe cao met een looptijd van een jaar stijgen de lonen per 1 januari met 6%. Daarnaast ontvangen werknemers in Januari een eenmalige uitkering naar rato van de omvang en lengte van het dienstverband van € 500, =.

De volledige tekst van het eindbod kunt u hier downloaden en ook de nieuwe salaristabel per 1 januari 2023.

De cao-tekst wordt nu aangepast en zal begin februari worden gepubliceerd. Raadpleeg hiervoor de cao-app.

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.plantum.caotuinzaadbedrijven&gl=US

https://apps.apple.com/nl/app/cao-tuinzaadbedrijven/id1618742624