Nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven

26/08/2021 - Jaap den Dekker

Wij berichtten eerder over het bereikte onderhandelingsakkoord tussen Plantum en de vakorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV. De vakorganisaties hebben ons nu laten weten dat de leden met het resultaat hebben ingestemd. Daardoor is er een nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven met een looptijd van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

In de cao is een loonsverhoging van 2,5% opgenomen die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 juli 2021. Op 1 mei 2022 stijgen de lonen wederom met 2,5%. De loontabel per 1 juli jl. kunt u hier downloaden. Ook geldt per 1 juli een thuiswerkvergoeding volgens de Nibud-norm van €2,= per dag wanneer verplicht wordt thuisgewerkt en wanneer de reiskostenvergoeding niet is voortgezet.

De nieuwe tekst van de Cao is in voorbereiding en na instemming van de partijen zullen we deze publiceren op ons ledennet. In de cao is ook de loontabel per 1 mei 2022 opgenomen.

In de cao zullen belangrijke wijzigingen opgenomen zijn om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te ondersteunen. Zo krijgen alle medewerkers een vitaliteitsverlofdag en zijn de leeftijdsdagen omgezet in vitaliteitsverlof. Tevens is concreter vastgelegd waarvoor een onderneming het budget voor duurzame inzetbaarheid van 1,25% kan gaan gebruiken. De mogelijkheid voor het kopen van vakantiedagen is uitgebreid en er wordt een vorm van verlofsparen ingevoerd.