NWO call voor microbioom-onderzoek

14/12/2021 - Monique van Vegchel

De call for proposals ‘Microbioom: Gezond van bodem naar dier & mens en terug’ is erop gericht meer inzicht te krijgen in het geheel van micro-organismen, hun functie in de bodem of in de land- en tuinbouw en de transmissie van het microbioom naar mens en dier. Deze kennis moet een vertaalslag mogelijk maken naar praktische toepassingen. Naast de technische opgave moeten innovaties op dit gebied ook maatschappelijk haalbaar zijn. Daarom is een interdisciplinaire aanpak vereist.

Het beschikbare budget voor deze call is € 5,5 miljoen.
Er kan minimaal € 675.000 en maximaal € 1,8 miljoen per project worden aangevraagd. Daarmee financiert NWO maximaal 90% van de totale projectomvang; de rest van het budget moet worden ingebracht door verplichte cofinanciering. Deze mag zowel geheel in-cash als geheel in-kind geleverd worden. Minimaal 50% van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 24 maart 2022, om 14:00 u CET.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 20 september 2022 om 14:00 u CET.

In de periode voorafgaand aan de deadline voor het indienen van een aanvraag organiseert NWO een matchmakingbijeenkomst. Deze vindt donderdag 27 januari 2022 plaats.

Meer informatie over de call vindt u hier.