Persbericht: Eindbod cao Glastuinbouw met minimaal 5% loonsverhoging

20/12/2022 - Jaap den Dekker

Persbericht

Eindbod cao Glastuinbouw met minimaal 5% loonsverhoging
In het eindbod aan de vakbonden stellen werkgevers in de sector glastuinbouw substantieel hogere lonen voor. “Als werkgevers hebben wij ons tot het uiterste ingespannen om tot een onderhandelingsresultaat te komen”, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

“De sector staat onder grote druk. In moeilijke tijden moeten bedrijven medewerkers binden en vinden. Duidelijkheid over loon is daar een belangrijke factor bij. Reden om dit eindbod op tafel te leggen”, benadrukt Adri Bom-Lemstra.
In het eindbod staan twee loonsverhogingen:
- Een cao-verhoging van 3% per 1 januari 2023
- Een cao-verhoging van 2% per 1 juli 2023

Een herindeling van loonschaal B samen met de cao-verhoging leidt per 1 januari 2023 tot de volgende lonen in schaal B.

trede

Uurloon B-schaal per
1 januari 2023

Verhogingspercentage t.o.v.
huidige loon

1

WML

10,15%

2

12,00

11,52%

3

12,25

11,06%

4

12,50

10,23%

5

12,75

  8,97%

6

13,01

  6,2%

7

13,27

  3%

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding van 19 cent wordt verhoogd naar de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding van 21 cent per kilometer.

Jeugdlonen
Vanaf 20 jaar gaat het startsalaris van het loongebouw/loonschaal gelden en is er geen afgeleid jeugdloon meer.

“Werkgeversorganisaties vertrouwen erop dat FNV en CNV-vakmensen dit eindbod voor 12 januari voorleggen aan de leden”, zegt Ilse Lensink, voorzitter cao-onderhandelingsdelegatie. “Dit eindbod vormt samen met de aan de onderhandelingstafel besproken toekomstagenda een goede basis voor komend jaar.”

Bij de Cao Glastuinbouw zijn de volgende partijen betrokken:
Glastuinbouw Nederland, Plantum, LTO Nederland, FNV en CNV-vakmensen.