Productiviteit boeren ontwikkelingslanden beter door lancering SeedNL

16/10/2019 - Anke van den Hurk

Op 16 oktober, internationale Wereldvoedseldag, is SeedNL gelanceerd. SeedNL is een innovatief publiek-privaat samenwerkingsverband met als doel om de zaaizaadsector in vooral ontwikkelingslanden te versterken om zo de productiviteit van lokale boeren te verbeteren. Projecten onder SeedNL richten zich op training van boeren om betere gewassen te telen en om daarmee meer inkomen te genereren. In de projecten is er expliciet aandacht voor de beschikbaarheid van goede zaden. Om dit te realiseren wordt aan goede, praktische regels gewerkt die nageleefd kunnen worden. Het samenwerkingsverband bestaat uit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Plantum de branchevereniging voor bedrijven werkzaam met zaden en jonge planten.

Door te werken aan de beschikbaarheid, toegang en het gebruik van goed kwaliteitszaad van voedingsgewassen, wil SeedNL bijdragen aan de toegang tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het tegengaan van ondervoeding en het duurzaam verhogen van voedselproductie. De kwaliteit van zaden en jonge planten is belangrijk om een goed gewas te realiseren en daarmee goede en ruime beschikbaarheid van producten. Optimale opbrengsten kunnen worden gehaald door goede zaden te combineren met de juiste teeltmethoden. Goede zaden en jonge planten dragen ook bij aan efficiënt gebruik van hulpbronnen door lokale boeren, het bevorderen van werkgelegenheid, veiliger en gezonder voedsel, en het omgaan met de effecten van klimaatverandering.

SeedNL werkt naar een gemeenschappelijke agenda met de samenwerkende partners en andere relevante stakeholders om via samenhangende projecten deze doelen te bereiken.

Launch SeedNL