Research Impact Accelerator

13/10/2021 - Monique van Vegchel

Een goed gestructureerde, effectieve strategie voor wetenschappelijk onderzoek kan hieraan bijdragen. In samenwerking met ScienceWorks, een intermediair tussen wetenschap en maatschappij, organiseert Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal (T&U) op donderdag 28 oktober a.s. het Research Impact Accelerator Event, waarbij de realisatie van economische en maatschappelijke impact in de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen op het programma staat.

Keynote speaker is Prof. David Sweeney, Executive Chair van Research England, die in het Verenigd Koninkrijk het Research Excellence Framework heeft ontwikkeld en geïmplementeerd. Hij gaat in op zijn methode om impact van onderzoek aan te tonen en onderdeel uit te laten maken in de afweging om onderzoek al dan niet publiek te financieren.
Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group van Wageningen University & Research zal de middag voorzitten.

Tijdens dit event wordt ook een rapport gepresenteerd over de impact van onderzoek naar circulaire tuinbouw en tuinbouw-technologie dat in opdracht van Topsector T&U is uitgevoerd.

De dag wordt afgesloten met een expertpaneldiscussie, waarbij het herkennen en beoordelen van ‘impact-pathways’ van Topsector T&U-onderzoek centraal staat.

Ben u er ook bij?

Locatie 
Locatie: World Horti Center – 13.30 -18.00 uur.

Aanmelden
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.