Seniorenregeling en duurzame inzetbaarheid

18 maart 2019 - Jaap den Dekker

We kunnen terugkijken op twee succesvolle voorlichtingsbijeenkomsten over de seniorenregeling voor de sector glastuinbouw. In totaal waren ruim 120 werknemers met partners en werkgevers aanwezig  op maandag  11 maart in Aalsmeer en dinsdag 12 maart in Sevenum om meer te horen over de seniorenregeling en de consequenties voor de pensioenopbouw.

Jaap den Dekker van Plantum heeft een toelichting gegeven over de seniorenregeling die van toepassing is op de sector en de pensioenconsulenten van BPL Pensioen, Leendert Bakker en Bart Bekker, presenteerden de informatie met betrekking tot de gevolgen voor de  pensioenopbouw.

De bijeenkomsten zijn vanuit Colland Arbeidsmarkt georganiseerd door de vertegenwoordigers van zowel werkgeverszijde als werknemerszijde: Peter Loef (Glastuinbouw Nederland), Bert Pepping (Schoneveld Breeding), Hans Koehorst (ZLTO) en Jaap den Dekker van Plantum namens werkgevers en Sander Martins (FNV Agrarisch en Groen) en Jeroen Warnaar (CNV Vakmensen) namens werknemers. Van beide kanten wordt het belang gezien van het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Het gaat om aan het werk kunnen blijven in goede gezondheid, gemotiveerd en met plezier. Nu de AOW-leeftijd is verhoogd vanwege de gestegen levensverwachting, werken partijen samen aan het stimuleren van het vitaal aan het werk blijven van werknemers in de sector. Sinds 2015 is de seniorenregeling opgenomen in de cao die dit ondersteunt.

Werknemers in de sector glastuinbouw kunnen vanaf 62 jaar gebruik maken van de regeling, mits zij minimaal vijf jaar in de glastuinbouw hebben gewerkt voor in ieder geval 26 weken per jaar, voorafgaand aan de aanvraag van de regeling. Deelname is ook mogelijk voor parttimers en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De werknemer gaat 20% minder werken, maar behoudt 90% loon. Werkgevers ontvangen van Colland een vergoeding als compensatie voor deze 10%. De vergoeding is op basis van de verhoging van het cao-loon en wordt twee keer per jaar uitbetaald. Door de seniorenregeling heeft de werknemer meer balans in werk en privé en de werkgever heeft meer ruimte voor kennisoverdracht.

De seniorenregeling loopt door tot het ingaan van de AOW. Belangrijke vraag is, wat betekent dit voor de pensioenopbouw. Via rekenvoorbeelden zijn de persoonlijke consequenties inzichtelijk gemaakt. Ook is aangegeven door de BPL pensioenconsulent hoe een werknemer zelf een pensioenberekening  kan maken via de pensioenplanner die beschikbaar is via de website van BPL Pensioen. Daarnaast kunnen werknemers ook een afspraak maken met een pensioenconsulent om de persoonlijke situatie door te nemen.

Tijdens de bijeenkomsten is een aantal kritische vragen gesteld door de bezoekers die op een vakkundige manier werden opgehelderd en beantwoord door de aanwezige deskundigen. Na afloop zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld om aanvullende vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de sector glastuinbouw. Deelnemers hebben aangegeven dat ze meer duidelijkheid en inzicht hebben gekregen over de seniorenregeling en de gevolgen voor hun pensioenopbouw en dat was uiteindelijk het doel van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Bron: Colland Arbeidsmarkt