Tekst nieuwe Cao Glastuinbouw

07/04/2022 - Jaap den Dekker

De tekst van de nieuwe Cao Glastuinbouw is beschikbaar en kunt u hier downloaden. De Cao met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 wordt ingediend bij het ministerie van SZW. Er wordt een algemeen verbindend verklaring aangevraagd. De cao is dan van toepassing voor alle werkgevers en hun werknemers in de glastuinbouw. De terugwerkende kracht geldt alleen voor leden van Plantum, Glastuinbouw Nederland en LTO.

De lonen stijgen per 1 januari 2022 met 3% en per 1 oktober 2,5%. Meer wijzigingen vindt u in het uitgebrachte eindbod.