Verlenging nationaal kwekersrecht

15/02/2022 - Sjoerd Bijl

Vorig jaar is de beschermingstermijn voor EU-kwekersrechten voor enkele gewassen verhoogd van 25 naar 30 jaar. Mede deze verlenging leidt tot de situatie dat een EU-kwekersrecht soms langer duurt dan een Nederlandse. Wij zijn van mening dat Nederland voorop moet lopen op het gebied van bescherming van kwekers.

Op verzoek van Plantum onderzoeken de Raad voor Plantenrassen en het ministerie van LNV daarom de mogelijkheid om de termijnen van alle nationale kwekersrechten minimaal gelijk te stellen aan de Europese kwekersrechten. Zowel de Raad als het ministerie lijken zeer positief te zijn over dit voorstel. 24 februari a.s. verwachten wij dat de Raad een officieel standpunt inneemt.