Vertrouwenspersoon Glastuinbouw

26/08/2022

Discriminatie, intimidatie, ongelijke behandeling: het klinkt wellicht als een ver-van-mijn-bed-show, maar ook in de glastuinbouw kunnen zich dergelijke zaken voordoen. Sociale partners glastuinbouw (vertegenwoordigers namens werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Plantum én werknemersorganisaties CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen) vinden het belangrijk dat er sprake is van een prettige, gezonde en veilige werkomgeving. Daarom hebben zij afspraken over de vertrouwenspersoon glastuinbouw opgenomen in de cao. Een vertrouwenspersoon biedt hulp bij het oplossen van conflicten op de werkplek en het voorkomen van mogelijke gevolgen. Dit draagt bij aan goed werkgeverschap en goed sociaal beleid.

Waar is de vertrouwenspersoon voor?
Als medewerker kun je bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang als je hulp en advies nodig hebt. Hij of zij biedt jou een luisterend oor en begeleidt je zo nodig bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kun je geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van Inspectie SZW.

Wat kan de vertrouwenspersoon glastuinbouw voor jou doen?
De interne vertrouwenspersoon, binnen het glastuinbouwbedrijf, is in principe het eerste aanspreekpunt.

Daarnaast is er ook een externe vertrouwenspersoon. Henriette Merens is sinds 2008 de externe vertrouwenspersoon voor de glastuinbouw. Als medewerker kun je bellen of een e-mail sturen om je hart te luchten over problemen op de werkvloer en om advies te vragen. Denk hierbij aan ongelijke behandeling bij werktijden of andere werkafspraken, discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten.

Je kunt haar telefonisch bereiken via 020-2050239 (van maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.30 uur) of per e-mail via info@resultmediation.nl. Dit is een onafhankelijke en landelijk werkende organisatie gespecialiseerd in bemiddeling in werksituaties.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon worden altijd vertrouwelijk behandeld. Er wordt zonder toestemming geen contact opgenomen met derden.

Download de flyer
Klik hier om de Nederlandse flyer vertrouwenspersoon glastuinbouw te downloaden.