Webinar Seniorenregeling glastuinbouw

15/09/2022 - Jaap den Dekker

De seniorenregeling is ingesteld door sociale partners in de Glastuinbouw. Het biedt werknemers vanaf 62 jaar de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met pensioenopbouw. Op deze manier helpt de regeling werknemers om gezond en met plezier te blijven werken tot aan de AOW leeftijd.

Webinar seniorenregeling glastuinbouw
Tijdens deze online voorlichtingsbijeenkomst wordt toegelicht wat de seniorenregeling inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot uw loon en uw pensioenopbouw. Het is tevens mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor werknemers én voor werkgevers en vind plaats op 11 oktober van 19.00-19.45 uur. Werknemers vanaf 58 jaar ontvangen rechtstreeks een uitnodiging per brief. Het kan zinvol zijn om de partner hierbij te betrekken en samen het webinar te volgen. Ook werkgevers in de glastuinbouw ontvangen een uitnodiging per brief. Zij kunnen zich ook samen met hun werknemer(s) aanmelden.

Hoe aanmelden?
U kunt zich direct aanmelden via deze link. Op deze pagina vindt u onder andere ook een link naar de meest gestelde vragen over de seniorenregeling.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over de seniorenregeling op Hier vindt u ook een animatievideo over hoe de regeling in de praktijk werkt.

De seniorenregeling glastuinbouw wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners.