Zilveren speld voor Peter de Bruijn

12/07/2022 - Gea Bouwman

Eind februari 2022 nam Peter de Bruijn afscheid als directeur van DLF wegens pensionering. Hij nam in februari ook voor het laatst deel aan een Plantum-vergadering, helaas vanwege Corona-gevallen toen digitaal. Daarom liep hij de uitreiking van een welverdiende Plantum-speld mis, en heeft zijn collega Adger Banken dit onlangs namens Plantum goed gemaakt.

DLF meldde al: “Peter heeft meer dan 3 decennia met toegewijde betrokkenheid bijgedragen aan de indrukwekkende ontwikkeling van DLF.” Maar Peter heeft ook zo’n 35 jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van Plantum en diens voorgangers! Tot zijn pensionering was Peter binnen Plantum actief in het Bestuur van de Afdeling Landbouw (sinds 2018) en de Werkgroep Politieke lobby. De ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw, de gevolgen voor het bedrijfsleven en de rol die Plantum kan vervullen in lobby en beleidsvorming konden op zijn warme belangstelling rekenen. Graag droeg hij dan ook bij aan bijvoorbeeld de Plantum-strategie en onze positie op het onderwerp ‘eiwittransitie’ en trad hij op als ambassadeur van de sector richting beleid en politiek.

Voordat Peter in het afdelingsbestuur kwam, heeft hij vele jaren in diverse Plantum-besturen en werkgroepen Voedergewassen, Maïs en Granen zijn steentje bijgedragen, waaronder ook een aantal periodes als voorzitter.

Plantum is hem zeer erkentelijk voor al zijn inzet voor de vereniging en heeft hem dan ook de zilveren speld toegekend. Dank Peter en alle goeds gewenst voor je nieuwe levensfase!