An Michiels wordt de SeedNL coördinator

15/10/2020 - Anke van den Hurk

De stuurgroep van SeedNL heeft An Michiels aangetrokken als coördinator SeedNL. Zij neemt op 1 november 2020 de halftijdse functie op zich.

SeedNL richt zich op hoe de zaadsector in ontwikkelingslanden en opkomende economieën kan worden versterkt, waardoor de productiviteit van boeren kan worden verbeterd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn deze innovatieve publiek-private samenwerking met Plantum gestart als concrete invulling van hun gedeelde ambitie om bij te dragen aan het beëindigen van honger in de wereld.

An Michiels is momenteel Head Seed Development van Syngenta Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). In deze hoedanigheid beheert ze alle veredelings-, zaadontwikkelings- en agronomische activiteiten voor de regio, inclusief verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling van nieuwe rassen en zaadsystemen voor klimaatslimme landbouw in Afrika en het Midden-Oosten. Ze heeft verschillende functies bekleed bij Limagrain Hazera, Bayer Crop Science en Nunhems voor hun in Nederland gevestigde groente- en fruitzaadbedrijven. In de loop der jaren heeft ze een uitgebreid netwerk opgebouwd met belangrijke spelers in de internationale Food en Ag Tech wereld.

Wij zien SeedNL als een geweldige kans voor Plantum, omdat we nog nadrukkelijker zullen bijdragen aan de wereldwijde voedselzekerheid en zullen samenwerken op het kruispunt van hulp en handel, waarbij de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen worden betrokken om kwalitatief hoogstaand zaad beschikbaar te maken voor boeren wereldwijd.

Wij wensen An Michiels succes in haar nieuwe functie.