Veel initiatieven maar ook obstakels voor Actieplan Plantgezondheid Akkerbouw

29/07/2021 - Gea Bouwman

De akkerbouw, verenigd in de BO Akkerbouw*, neemt met het Actieplan Plantgezondheid volop initiatieven voor duurzamere teeltmethoden. Tegelijkertijd zijn er obstakels voor het realiseren van de ambitie en doelen voor 2030. Er is nog te weinig zicht op een goed verdienvermogen voor akkerbouwers en het gaat te traag met noodzakelijke beleidsaanpassingen. Dit beeld komt naar voren uit de brochure met de tussenstand van het Actieplan Plantgezondheid.

Lees hier hier het hele persbericht.

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI. Meer informatie over het Actieplan Plantgezondheid is te vinden bij het dossier op de website van BO Akkerbouw.