Bijdrage tuinbouw en uitgangsmateriaal aan SDG’s

10 mei 2019 - Anke van den Hurk

Op 9 mei jl. is de brochure over de bijdrage van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)  gepresenteerd bij Deliflor in Maasdijk. In de brochure staan voorbeelden van zestien bedrijven en twee brancheverenigingen (Plantum vindt u op pagina 46) over hun bijdrage aan een specifieke SDG. Dit wil niet zeggen dat de bedrijven en organisaties alleen aan die specifieke SDG werken, er kan aan veel meer SDG’s gewerkt worden. Dit is natuurlijk ook zo voor Plantum en de leden.

De brochure heeft meerdere doelen. Als eerste kan deze direct gebruikt worden in de communicatie over de sector en de positieve bijdrage die zij levert aan het behalen van de SDG’s. Als tweede is het een aanjager voor meer bedrijven om te kijken hoe zij bijdragen aan de SDG’s en hoe zij hierover kunnen informeren. En als derde heeft het opstellen van de brochure geleid tot het vormen van een groep mensen die willen kijken hoe ze op basis van dit eerste initiatief volgende stappen kunnen zetten om meer impact te behalen en hun activiteiten uit te breiden wat betreft één of meerdere SDG’s en andere bedrijven en organisatie er bij te halen. Het leren van elkaar is hierbij van groot belang.