BO Akkerbouw – ‘We gaan voor eigen graan’

29/03/2022 - Gea Bouwman


Persbericht

Zoetermeer, 25 maart 2022

‘We gaan voor eigen graan’

Nederlands graan voor Nederlands brood: het kan. Als alle schakels in de keten zich inzetten, kan het brood van de Nederlandse bakkers in de toekomst standaard van eigen bodem komen. Daartoe onderschreven de 150 deelnemers aan de Themadag Granen op 24 maart de ‘Intentie van Nijkerk: Wij gaan voor eigen graan’. Volgens minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) sluit dit streven naadloos aan op de Nationale Eiwitstrategie.

De dag was een gezamenlijk initiatief van Het Comité van Graanhandelaren, het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en BO Akkerbouw. Minister Staghouwer feliciteerde in zijn inleiding allereerst Het Comité, dat dit jaar zijn 150-jarige bestaan viert. Ook refereerde hij aan het belang van de Europese graanhandel en -productie, die door de oorlog in Oekraïne in een nieuw daglicht is komen te staan. De minister, vroeger eigenaar van een bakkerijketen, gaf aan zich verbonden te voelen met het gekozen thema, dat om samenwerking vraagt van alle schakels in de keten van graan tot brood. Hij benadrukte in zijn inleiding de Nationale Eiwitstrategie, die tot doel heeft om de komende jaren de zelfvoorzieningsgraad van plantaardige eiwitten te vergroten. Graan is na vlees en zuivel de derde eiwitbron voor consumenten.

Alle schakels van de keten
Vervolgens ging Jan-Willem Grievink, adviseur van het FoodService Instituut Nederland (FSIN), in op de veranderende wensen van consumenten en op het belang van het creëren van het waarde. Bauke Wierda van Royal Koopmans lichtte toe welke kansen én uitdagingen fabrikanten zien om tarwe van eigen bodem in te zetten voor Nederlands brood. De deelnemers van de Themadag Granen gaven aan dat zij samen met alle schakels in de keten – producenten van zaaizaad, telers, collecteurs, handelaren, molenaars, bakkers en supermarkten – willen optrekken om ‘Nederlands graan voor Nederlands brood’ mogelijk te maken.

Intentie van Nijkerk
De directeuren van Het Comité van Graanhandelaren, het NBC en BO Akkerbouw ontvouwden samen een plan van aanpak. André Hoogendijk van BO Akkerbouw: “Alle schakels in de keten willen deze stap maken. Voor elke schakel hoort daar ook een verdienmodel bij.” Caroline Emmen, directeur van Het Comité, ging in op de rol van de handel: “Nederland is een belangrijke basis voor de wereldwijde graanhandel. Wij hechten ook belang aan de verbinding met de Nederlandse consument.” Mirjam Kortekaas, directeur van het NBC benadrukte de rol van bakkers: “Zij kunnen op basis van hun vakmanschap waarde toevoegen aan Nederlandse tarwe.” Gedrieën zetten zij hun handtekening onder de ‘Intentie van Nijkerk: We gaan voor eigen graan’, waarna alle deelnemers aan de Themadag Granen volgden. Daarmee is het startsein gegeven voor een denktank met vertegenwoordigers uit de hele keten, van veredeling tot en met retail, die de aanpak op de korte en langere termijn uitwerkt.

Initiatiefnemers
BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. Het Comité van Graanhandelaren is de brancheorganisatie voor alle bedrijven die actief zijn in de handelsketen van granen, zaden en peulvruchten, diervoeder(grondstoffen) en bio-energie. Nederlands Bakkerij Centrum is het kennis- en adviescentrum voor de bakkerijbranche.

Meer informatie en presentaties zijn te vinden via deze link.

Fotobijschriften

Themadag Granen – minister Staghouwer
Volgens minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) sluit het streven ‘Nederlands graan voor Nederlands brood’ naadloos aan op de Nationale Eiwitstrategie.

Themadag Granen – intentie van Nijkerk
Caroline Emmen van Het Comité van Graanhandelaren (rechts), Mirjam Kortekaas van het Nederlands Bakkerij Centrum en André Hoogendijk van BO Akkerbouw zetten als eerste hun handtekening onder de ‘Intentie van Nijkerk: We gaan voor eigen graan’.